"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols

  

Voor wieIk ondersteun directeuren en managers van middelgrote organisaties bij het realiseren van hun doelen zoals het vergroten van de toegevoegde waarde voor de klant, het creëren van new business en het vinden van duurzame oplossingen.


Het stimuleren van ondernemerschap binnen de organisatie is vaak een onderdeel van de opdracht. Onder stimuleren van ondernemerschap versta ik:

  • een betere focus op de klant
  • het stimuleren van initiatief, eigenaarschap en verbinding
  • het verbeteren van diensten en het versnellen van new business


Mijn  ervaring is dat meer ondernemerschap in een organisatie leidt tot meer tevreden klanten, efficientere en effectievere processen en professionelere teams. 


Meer energie, meer plezier en een beter resultaat!