"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols

Stimuleren ondernemerschap

Interim-manager Advies en Programmering

Opdrachtgever: Cubiss, Tilburg
Situatieschets

Cubiss adviseert bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties bij organisatieveranderingen, HRM-vraagstukken, ICT, marketing en educatie. De taakstellende bezuinigingen, veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften dwingen Cubiss een nieuwe koers te varen. Cubiss moet onafhankelijker van subsidies worden en meer private omzet genereren.


Opdracht


Resultaat

De unit advies en programmering:


Eigen rol

 

Daniëlle Schols gaf als lid van het managementteam mede vorm en inhoud aan de missie, visie en het veranderplan van de organisatie. Naast de dagelijkse leiding aan de unit Advies en Programmering organiseerde zij teamdagen en inspiratiebijeenkomsten waarbij marktgericht denken en een integrale werkaanpak van de adviesdiensten centraal stond. Deze bijeenkomsten resulteerden in kansrijke business-cases.