"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols


Stimuleren ondernemerschap


Interim-manager Advies en Programmering


Opdrachtgever: Cubiss, Tilburg


Situatieschets

.

Cubiss adviseert bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties bij organisatieveranderingen, HRM-vraagstukken, ICT, marketing en educatie. De taakstellende bezuinigingen, veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften dwingen Cubiss een nieuwe koers te varen. Cubiss moet onafhankelijker van subsidies worden en meer private omzet genererenOpdracht


  • De Unit Advies en Programmering verder professionaliseren en begeleiden in het veranderproces van subsidie-afhankelijke naar ondernemende, klant- en marktgerichte unit

  • Met de teams een visie op markt- en klantgerichter werken ontwikkelen

  • De werkaanpak van de verschillende adviesdiensten stroomlijnen en een basis leggen voor een integrale werkaanpak en resultaatgericht werken.

  • De private omzet verhogenResultaat

:

De Unit Advies en Programmering:

  • Is zich bewust van het veranderproces waar zij voor staat
  • Heeft de eerste stappen in het veranderproces gezet
  • Bestaat uit teams met een integrale werkaanpak, die meer marktgericht denken en werken
  • Beschikt over 25 kansrijke busines-cases om de private omzet te verhogen.Eigen rol


Als lid van het managementteam gaf ik mede vorm en inhoud aan de missie, visie en het veranderplan van de organisatie. Naast de dagelijkse leiding aan de unit Advies en Programmering organiseerde zij teamdagen en inspiratiebijeenkomsten waarbij marktgericht denken en een integrale werkaanpak van de adviesdiensten centraal stond. Deze bijeenkomsten resulteerden in kansrijke business-cases.