"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols
Innovatie in de versnelling

Projectmanager

Opdracht: Quickscan Business development & innovatie

_____________________________________________________________________________

Situatieschets


De externe en interne ontwikkelingen gaan snel. De directie wil daar krachtiger op in spelen door een beter inzicht krijgen in hoe de medewerkers aankijken tegen het nieuwe strategische business model. Tevens is het wenselijk te inventariseren welke kennis, vaardigheden en energie er al binnen de organisatie aanwezig is om een volgende stap te kunnen zetten. Dit om extern de positie met de klant te versterken en intern het nieuwe strategisch business model versneld gedragen en operationeel te krijgen.


Opdracht

 • Verkrijg inzicht hoe tegen business development & innovatie (bd&i en het nieuwe strategische business model wordt aangekeken, wie er actief bij betrokken zijn, of dat zouden willen zijn, welke bijdrage zij willen leveren en welke tools zij daarvoor nodig hebben.
 • Waar staat men nu in het veranderproces, wat is gezien de externe en interne ontwikkelingen noodzakelijk om te doen, wat is nodig om daar naar toe te groeien en welke barrières moeten nog overwonnen worden.
 • Wat zijn de versnellingsmogelijkheden.  Resultaat

  • Inzicht in het werkelijke draagvlak van het nieuwe strategische business model
  • Uitgebreide analyse van de huidige stand van zaken binnen de organisatie m.b.t. business development en innovatie
  • Talrijke suggesties van medewerkers om bd&i te versnellen
  • Concrete aanbevelingen voor vervolgstappen, die binnen de organisatie draagvlak hebben.
   Eigen rol


   Ik heb face-tot-face interviews gehouden met het senior management en enkele sleutel-figuren uit de organisatie. Op basis van de uitkomsten van de interviews en de discussies met het management is een online - enquête gehouden onder alle medewerkers. Om een zo groot mogelijk draagvlak voor de aanbevelingen te creëren zijn de resultaten en aanbevelingen op alle locaties gepresenteerd. Het denkproces over business development en innovatie is binnen de gehele organisatie op de agenda gezet en in de versnelling gekomen.