"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols


Focus op de klant


Programmamanager Lean

Opdrachtgever: De Friesland Zorgverzekeraar.


_____________________________________________________________________________

Situatieschets
De Friesland Zorgverzekeraar wil de klant centraal zetten in haar visie, strategie en keuzes. Door meerwaarde voor de klant te creëren kan DFZ zich blijven onderscheiden van haar concurrentie en haar ambities realiseren. 


Opdracht

 • Sturing geven aan de introductie en invoering van het programma Lean binnen De Friesland Zorgverzekeraar.
 • De klant optimaler te bedienen.
 • Efficiëntere en effectievere processen realiseren.


Resultaat

  • Management, middenmanagement en medewerkers hebben een positieve houding t.o.v. Lean en zijn hierdoor ambassadeurs.
  • De klant staat centraal in het denken en werken en wordt ook daad werkelijk effectiever bediend.
  • De medewerkers zijn enthousiast, werken met plezier samen en passen de Lean filosofie actief toe.
  • Quick wins, die de toegevoegde waarde voor de klant vergroten
  Eigen rol

  Ik heb het programma opgesteld en zorgde ervoor dat een grootschalig opleidingsprogramma en een uitgebreid communicatie traject werden gerealiseerd. Hierdoor werd het enthousiasme en het draagvlak voor de Lean filosofie onder management en medewerkers sterk vergroot. Ik initieerde inspiratiebijeenkomsten, customer journey's en was de verbindende factor tussen Raad van Bestuur, management en medewerkers.