"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols

Coaching

__________________________________________________________________________

Op zoek naar een coach, die


  • resultaatgerichtheid van uw organisatie vergroot?
  • samenwerking binnen een team bevordert?
  • managementvaardigheden van professionals versterkt?


Ik coach zowel leidinggevenden, individuele medewerkers als teams als het gaat om het ontwikkelen van competenties zoals resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap, initiatief, eigenaarschap en samenwerken.


Mijn aanpak

Tijdens de coaching ligt de focus op het vergroten van inzichten in de drijfveren en de talenten van de gecoachte. In het laten zien waar de uitdagingen liggen en de ontwikkelingsmogelijkheden. Als coach reik ik de oplossingen niet aan, maar spoor ik de gecoachte aan om deze ontdekkingstocht zelf te maken. Dat doe ik door de juiste vragen te stellen, opdrachten te geven en te luisteren. Hiermee wordt het inzicht in gedrag, talenten en uitdagingen vergroot. Dit proces, het bevorderen van het zelf bewustzijn is voor mij de kern van het coachen. Vanuit dit inzicht komt iemand in beweging.

Het coaching traject begint met een intakegesprek met de opdrachtgever en de gecoachte. In dit gesprek formuleren we de coachvraag en bepalen we het gewenste resultaat. Het is belangrijk dat de gecoachte zich verantwoordelijk voelt voor zijn / haar eigen ontwikkeling.


Het coaching traject

In het coaching traject wordt gewerkt met inzichten uit onder meer de sociologie en psychologie, zoals het systeemdenken, neuro- linguïstisch programmeren en creatief denken. In de gesprekken is de hier-en-nu-situatie leidend voor de feedback die ik als coach geef. De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Terugkoppeling met de opdrachtgever vindt dan ook alleen plaats in het bijzijn van de gecoachte.Duur en locatie

Een coaching traject duurt ongeveer 5 sessies van 1,5 tot 2 uur en vindt buiten de werkomgeving plaats.